ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ

You live a new life for every language you speak. If you know only one language, you live only once.

— Czech Proverb.

Γιατί το κάνω αυτό;  Χαζή γυναίκα!  Γιατί να προσπαθήσω να γράψω σε ένα blog και σε μια γλώσσα που δεν μιλάω καθόλου καλά. Πως να το κάνω;  Σίγουρα τα έκανα θάλασσα!

Γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η γλώσσα.  Μήπως δεν πρέπει να καταστρέψω κάτι που το θαυμάζω τόσο πολύ.  Αλλά, το θέλω. Το θέλω πολύ!  Δεν ξέρω ακριβώς το γιατί.  Μόνο ξέρω ότι πρόσφατα αυτό είναι κάτι που το έχω σκεφτεί πολύ.

Λοιπόν, εδώ είμαι.  Μια μισή κινέζα αυστραλιανίδα που είμαι ήδη πενήντα και τώρα αρχίζω να λέω την ιστορία μου στα Ελληνικά. Αυτή είναι μια πρόκληση για μένα.

Μήπως, κάποιες φορές, το Google Translate θα γίνει ο φίλος μου, αλλά περισσότερο, νομίζω ότι αυτό θα γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου!

Ισορροπία – θα τη βρω;

Νόημα – θα το καταφέρω;

Μόνο ο χρόνος θα δείξει!